Vodstvo društva

Člani vodstva

IZVOLJENI ORGANI DRUŠTVA

Izvršni odbor:

 1. Andreja Milavec - predsednik
 2. Franci Matjaž
 3. Rado Ponikvar
 4. Bojan Kraševec
 5. Indira Dulić
 6. Irena Primožič
 7. Marijan Merhar
 8. Rado Debeljak

Nadzorni odbor:

 1. Jože Setnikar - predsednik
 2. Jože Kavčič
 3. Vladimir Rovšnik

Disciplinska komisija:

 1. Boštjan Marolt - predsednik
 2. Dušan Kaplan
 3. Jožica Kraševec

Strokovni svet:

 1. Franc Ivančič - predsednik
 2. Janko Kranjc
 3. Viktor Brezovšek
 4. Branko Kordiš
 5. Franc Primožič